Strøprodukter salting

VEISALT 25 KG

Sjøsalt som brukes til strøing av veier. Sjøsalt er det groveste veisaltet med en korning på 0-8 mm og en fuktighet på 2-4 %. Den grove korningen gir saltet lengre varighet ved tykke issåler

MG KOMBISALT 25 KG

Mg kombisalt har kun 34 % klorinnhold sammenlignet med vanlig veisalt. Det er derfor egnet til bruk på klorsensitive områder som blomsterbed, betong og lignende. Mg kombisalt virker effektivt ned til -25 grader.

STRØSINGEL 35 KG

Basert på erfaring har strøsingel størst effekt når det er is og holkeføre.

STRØKASSER

Vi leverer strøkasser i ulike størrelser, fra 70 til 730 liter. Vi tilbyr også oppfylling av strøkasser. Til dette bruker vi en blanding av 2-4 mm strøsingel og litt salt.