Ofte stilte spørsmål

Hva koster brøyting?

Prisen på brøyting varierer ut ifra omfanget av jobben og/eller avtalen man inngår. Brøyting prises etter befaring og dialog med kunden. Containerservice AS har 20 års erfaring og kjenner derfor de fleste veiene i Bergensområdet. Dette gjør at vi har meget god kunnskap om hvordan utføre arbeidet best mulig i de forskjellige områdene.

Ta kontakt med Containerservice for en uforpliktende befaring.

Hvem har ansvar for brøyting?

I Bergen er det Bergen Kommune som har ansvaret for å brøyte sykkelveier, fortau, kommunale veier og gangfelt. Statens Vegvesen har ansvaret for brøyting av fylkes- og riksveiene. Disse aktørene dekker ikke områder som borettslag, parkeringsplasser ved de fleste bedrifter og privat grunn. Dette kan Containerservice AS bistå deg med.

Ta kontakt med oss i dag for rammevilkår og pristilbud.

Hvordan salte vei?

En kan salte vei ved å bruke bøtte og spade eller en kan bruke apparater/maskiner som sprer dette utover. Ved kulde og snøfall er salting det mest hensiktsmessige å ta i bruk ved trafikkerte veier. Det beste er å salte veibanene før den fryser til. Det er også mulig å salte før og under snøvær. Dette gjør at snøen blir mindre kompakt og brøytingen blir lettere å utføre.

Is og salt reaksjon?

Når en blander is og salt, løser vannet opp saltet og saltet trekker til seg vann fra isen. Salt-vann løsningen gjør at isen smelter etter hvert som stadig mer vann blir en del av saltvannsblandingen.

Containerservice AS kan tilby både sjøsalt og Mg kombisalt. Vi kan tilby salting over hele Bergen.

Hvor mye koster det å kaste søppel?

Hvor mye det koster å hive søppel varierer med hvilke type søppel en har og hvor mye en skal kaste. Ofte kan det være omstendigheter som gjør at det kan svare seg med søppelhenting. Containerservice AS tilbyr søppelhenting med tilhenger i Bergen og omegn, og vi henter det meste av avfall. Vi tar oss av opplastingen av søppelet over i tilhengeren enten det er snakk om hageavfall, klær, møbler eller andre ting.

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med å beregne hvilken størrelse som passer for deg.

Hva koster å leie container?

Hva det koster å leie en container er avhengig av størrelsen på containeren og hva den skal brukes til. Vi leier ut til private husstander, byggmestre, bedrifter og borettslag. Containeren er perfekt å bruke når en vil bli kvitt større mengder av hageavfall, usortert avfall, metallavfall, fyllmasser osv. Spesialavfall går ikke i container og må leveres separat.

Ta kontakt med Containerservice AS for å få en mer nøyaktig pris.

Hvor kan man kaste søppel i bergen?

I Bergen finnes det gjenvinningsstasjoner hos BIR, der en kan kaste søppelet sitt. Leier du en container hos oss eller bestiller søppelhenting, trenger du ikke å tenke på hvordan du skal bli kvitt det. Containerservice AS leverer tilhengeren/containeren til avtalt tid og lokasjon, og kjører bort søppelet ditt når du er ferdig. Ønsker du å leie noe du kan kaste søppel i, uten å måtte kjøre det bort selv?

Ta kontakt med Containerservice AS.

Hvor mye søppel kaster vi?

Hver nordmann kastet ca 449 kilo med søppel i koronaåret 2020, noe som er ny rekord! Cirka 40 prosent av søppelet er restavfall. Papir og papp, avfall fra hage, treavfall og matavfall utgjør hovedsakelig de resterende 60 prosentene. Containerservice AS vet at dette for mange kan være krevende fysisk arbeid å bli kvitt. Vi setter kunden først så det eneste du trenger å gjøre er å flytte søppelet en plass vi lett kan komme til med hengeren, så laster vi opp og tar det med oss.

Ta kontakt med Containerservice AS for pris!

Hva kan jeg kaste i restavfall?

Du kan kaste det meste i restavfall med unntak av spesialavfall. Spesialavfall må leveres separat. Containerservice AS leier ut containere som er ypperlige når du vil blitt kvitt større mengder søppel som hageavfall, takstein, fyllmasser, trevirke, usortert avfall og matavfall.

Hva er farlig avfall?

Farlig avfall er avfall som inneholder miljø- og helsefarlige stoffer. Dette skal håndteres slik at det ikke lekker ut i naturen og skader dyr, miljø og mennesker. Er du usikker på om noe er farlig avfall, lever det som farlig avfall. På den måten tar du ingen sjanser og du er sikret mot at miljøfarlige stoffer lekker ut. Eksempler på farlig avfall er: lakk og løsemidler, lysstoffrør, brann – eller eksplosjonsfarlige materialer, smittefarlig avfall, radioaktivt avfall osv.

Hva koster å leie stor tilhenger?

Hvor mye det koster å leie en tilhenger varierer alt etter hvor stor tilhenger en trenger. Hos Containerservice AS kjører vi tilhengerne til deg og når du er ferdig med den, henter vi den for å kjøre bort søppelet ditt. Du har dessverre ikke mulighet til å flytte på tilhengeren selv. Vi har en fastpris på tre dagers leie, med mulighet for forlengelse mot et tillegg i pris.

Hvilken tilhenger skal jeg velge?

Containerservice AS har fastpris på tilhengerutleie. Prisene variere alt etter hvilket avfall en har, er det usortert, trevirke eller hageavfall?

Ta kontakt for pris og booking av søppeltilhenger.

Hvor langt kan last stikke ut fra tilhenger?

Når en leier henger for å dra selv, skal lasten skal være tydelig merket hvis den stikker mer enn en meter utenfor tilhengeren. Hos Containerservice AS må all last være innenfor veggene på tilhengeren både i bredden og høyden.