Tilbud og kampanjer

Under vil du kunne finne våre aktive kampanjer. Om det er tilbud på containerleie eller kampanjer på salt- og strøprodukter vil du kunne finne ut mer om priser og kampanjevilkår her

Kampanje på leie av container for privatkunder

Vi har tilbud på leie av 10m3 åpen container til privatkunder for kun 4200,-

Fordeler ved at du benytter deg av kampanjen:

4200,- fastpris

Gjelder for usortert, trevirke og hageavfall

Inkluderer transport og tømming

Gjelder for syv dager

NB! Det kan ikke kastes stein/fyllmasser, forurensende masser eller spesialavfall i containeren.