Tilbud/kampanjer

Kampanje på leie av container for privatkunder

Vi har tilbud på leie av 10m3 åpen container til privatkunder for kun 4200,-

Fordeler ved at du benytter deg av kampanjen:

4200,- fastpris
Inkluderer transport og tømming
Gjelder for usortert, trevirke og hageavfall
Gjelder for syv dager
NB! Det kan ikke kastes stein/fyllmasser, forurensende masser eller spesialavfall i containeren.
Tjenesterkontakt oss
© 2024 Containerservice AS
org.nr:  98 40 26 307
Utviklet av: